در صورت ناموفق بودن درخواست وقت ویزیت آنلاین با شماره ۲۲۹۲۳۵۸۴-۲۲۹۲۳۵۷۲-۲۲۹۲۳۶۰۲ جهت گرفتن وقت ویزیت تماس حاصل فرمایید

تایید نوبت
شماره پرونده بیمار
کد پیگیری